Om Segway Inc.

Segway är ledande inom personlig, miljövänlig transport och utvecklar produkter som förändrar sättet man jobbar och umgås. Sedan Segway® Personal Transporter (PT) introducerades har Segway etablerat sig som ledande inom branschen för små, elektriska fordon. Inriktningen baserar sig på förståelse för trafikproblem och dess miljöpåverkan och balanseras med kunskap om kundernas önskemål om design och funktionalitet.

Idag fokuserar man på att utveckla säkra och unika produkter som omdefinierar personlig transport för konsumenter och företag Segway samarbetar med affärsdrivande organisationer och myndigheter för att förverkliga fördelarna med nollutsläppstransportlösningar som ökar produktiviteten och som kan använda dagens infrastruktur. Tillsammans med våra kunder hjälper vi dagens ledare att skapa möjligheter att tillämpa vår teknologi så den passar in i samhället. För våra finansiärer och återförsäljare skapar vi nya affärsmöjligheter och lägger ut en inriktning som fungerar i framtiden.

Segway satsar allt på innovation för att i framtiden kunna förflytta människor snabbt, effektivt, intelligent och enkelt.


JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.